Hlavní nádraží a pošta

 • Description Blok výpravny železničního nádraží s poštou je vestavěn na trojúhelníkovou parcelu mezi trať Bohumím – Přerov a Ostrava – Frýdlant nad Ostravicí. Budova má zkosený tvar a do okolí se otvírá pergolou, uprostřed s kruhovým světlíkem, v jehož středu se nachází kašna s bronzovou plastikou Sylvy Lacinové. Hala výpravny je trojpodlažní, kónického tvaru s odbavením v přízemí, se službami v patře a s nástupem k peronům v patře druhém. Rytmizována je sdruženými nosnými pilíři a opatřena dekorativním podhledem. V hlavním proskleném průčelí byly umístěny monochromní vitráže Oldřicha Vašici. Sousedící deskový vertikální objekt hlavní pošty má zajímavý schodišťový prostor. Příklad doznívání bruselského stylu v čase normalizace.
 • Year 1966–1974
 • Top 111 ano
 • Epoch 1961–1970
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.850708
 • Longitude 18.266479
 • Address Nádražní 196/213, Přívoz, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek