Vlastní vila Oldřicha Špačka

 • Description Stavitel Oldřich Špaček společně se svými bratry patřil k důležitým osobám meziválečného Ostravska a v této tradicionalisticky pojaté vile s prvky národního stylu předvedl stavební i projekční možnosti své firmy. Dům má podobu jednopatrové stavby se stanovou střechou, členěné tradičně na sokl, pravoúhle pojatou hlavní hmotu dvou podlaží a podkroví s trojúhelníkovými štíty nad korunní římsou. Do ulice se dům obrací dvojosým omítaným průčelím. Jako domovní znamení funguje mezi okny umístěný mělký reliéf, zobrazující špačka s ptačí budkou, představující odkaz na příjmení stavebníka. V trojúhelníkovém štítě se zase nachází reliéf pohanského boha, pravděpodobně Radegasta, odkazující na úzký vztah rodiny k nedalekým Beskydám, tvořícím rekreační zázemí průmyslového Ostravska. Na severní straně domu je veranda s hlavním vstupem. Střed přízemí tvoří hala a na ni navazující schodiště do patra domu. Součástí byla i zahrada s pavilonkem a tenisovými kurty.
 • Year 1925
 • Top 111 ne
 • Epoch 1921–1930
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.844997
 • Longitude 18.289750
 • Address Sadová 1728/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek