Sídlo firmy Febe Trade

 • Description Původní přízemní rodinný dům s podkrovím v sousedství rušné komunikace a sídliště se stal sídlem firmy, což znamenalo jeho radikální přestavbu. Ve hmotě zůstala přiznána původní podoba domu, avšak objekt sám se stal symbolickým vyjádřením činnosti firmy. Proto byl celý opláštěný a sjednocený pomocí titanzinkového tmavě šedého plechu. Nově se řešily okenní i dveřní otvory, odpadly okapy a svody. Vstup v jihozápadním průčelí je řešen jako trychtýř, vtahující příchozího dovnitř, okna působí jako zářezy spojující vnější a vnitřní prostor přes tvrdou skořápku fasády, která přechází ve střechu, opatřenou světlíkem do podrkoví. Nový je samozřejmě také minimalisticky pojatý interiér, přičemž nad vstupní halou s galerií je patrný střešní světlík. Realizace dokládá výrazné přepodstatnění původně stavebně průměrného objektu na základě aplikace minimalismu a nového modernismu.
 • Year 2007–2008
 • Top 111 ne
 • Epoch 2001–2010
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.850175
 • Longitude 18.305639
 • Address Želazného 256/1, Muglinov, 712 00 Ostrava-Slezská Ostrava, Česko
 • foto: Monika Horsáková