Vila v ulici Chrobákova

 • Description Dvoupodlažní dům obdélného půdorysu je založen na podélné východo-západní ose. Na severní průčelí, otevřené pouze okenními štěrbinami, navazuje vstupní pergola z pohledového betonu. V přízemí je dům řešen jako volný obytný prostor bez zřetelného oddělování funkčních částí dveřmi. V severní části dispozice se nachází provozní místnosti, jižní je otevřena ve značné míře do zahrady prosklenými částmi průčelí. Jednoramenné schodiště z přízemí ústí v patře do kajutové chodby, z které jsou přístupné ložnice, dvě koupelny, obytné pokoje, herna a z ní terasa nad přízemní částí domu.
 • Year 2004–2008
 • Top 111 ne
 • Epoch 2001–2010
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.771251
 • Longitude 18.234711
 • Address Chrobákova 1017/78, 724 00 Ostrava-Stará Bělá, Česko