Nájemní domy v ulici Chelčického

 • Description V místech, kde se nyní nachází zástavba nájemních domů velkoměstského měřítka, stávala jedna z nejhorších ostravských kolonií 19. století – Krausova kolonie. Zdejší hygienické i sociální podmínky byly otřesné. Proto město rozhodlo o její asanaci a o novém zastavění. Vzniklý nový obytný celek členil projektant do čtyř trojúhelníkových bloků, přičemž tyto bloky oddělují dvě ulice, jež se diagonálně kříží, a tím se liší od pravoúhlé uliční struktury okolní zástavby. Vznikly zde třípatrové domy s průčelími řešenými v klasicizujících formách. Přízemí rytmizuje pásová rustika, patra pak vysoký pilastrový řád. Do ulic mají domy mansardové střechy, zatímco do dvora se obracejí pultovými střechami. Dispoziční řešení vychází z kombinace dvoj a trojtraktu, přičemž dvojramenná schodiště se nacházejí v zadních traktech domů. Bloky se podařilo zcela zastavět až ve 20. letech minulého století.
 • Year od 1910
 • Top 111 ne
 • Epoch 1911–1920
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.838064
 • Longitude 18.286338
 • Address Chelčického 691/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek