Televizní vysílač Ostrava

 • Description V posledních letech se intenzivně mezi milovníky moderní architektury řeší otázka památkové ochrany příkladů architektonického brutalismu. Za všechny zmiňme areál zvaný Transgas v Praze, kousek nad historickou budovou Národního muzea. Ostravský areál má s Transgasem společného autora, tedy architekta Václava Aulického. Z dálky viditelný hošťálkovický areál televizního vysílače sestává z provozního objektu, menší železobetonové věže a z hlavní vysílací ocelové věže na železobetonovém dříku o výšce 184,5 metrů. Celek je situovaný ve svahu nad Ostravou, takže vytváří výrazný výškový akcent v pohledech na severozápadní část města. Fasády hranolového provozního objektu s vysílacím sálem jsou v úrovni přízemí pojednány v obkladu imitujícím režné cihelné zdivo, v úrovni patra pak jsou využity modré smaltované plechy, typické pro produkci Vítkovických železáren. Protikladný akcent k modré barvě vytvářejí červené transparentní konstrukce prosklených schodišťových rizalitů. Hlavní věž je komponována z hranolového betonového dříku spodní části, na které je zkonstruována polygonální technická nástavba, oddělená od úzké jehly samotného vysílače prstencovým „deštníkem“. Zatímco technická podlaží mají modro-červenou barevnost a prstenec barevnost červenou, věžová nástavba je zvýrazněna červeno-bílým šrafováním. Areál vznikl s ohledem na potřeby modernizace a rozšíření televizního vysílání v místě starší věže z 50. let. Jde o příklad technicistní architektury využívající symboliky strojových forem, výrazné barevnosti a netradičních materiálů.
 • Year 1976–1979
 • Top 111 ano
 • Epoch 1971–1980
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.860879
 • Longitude 18.212685
 • Address Aleje 407, 725 28 Ostrava-Hošťálkovice, Česko
 • foto: Roman Polášek