Sbor Církve československé husitské

  • Description Dvoupatrový nárožní sborový dům je zdůrazněn trojúhelníkovým štítem s reliéfními postavami církve. Nyní bylo rekonstruováno na sídlo firmy. Samotný sbor je připojen k domu v boční uličce. Jednolodní stavba s odsazeným pětibokým presbytářem, k domu se pojí schodišťovým rizalitem s portálem završeným trojúhelníkovým štítem. Průčelí lodi je prolomeno obdélnými okny a rytmizováno kubizovanými sloupy. K presbytáři se z ulice pojí hranolová zvonice. V plochostropé lodi jsou umístěny sochy J. Husa, J. A. Komenského a T. G. Masaryka od Augustina Handzla. Místní ohlas kubistické tvorby Josefa Gočára (Anglo-čs. banka).
  • Year 1923–1924
  • Top 111 ano
  • Epoch 1921–1930
  • Authors
  • Styles
  • Types
  • Protection level není památkově chráněno
  • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
  • Latitude 49.839656
  • Longitude 18.298934
  • Address Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, Česko
  • foto: Roman Polášek