Obytný dům Františka Jurečka

 • Description V sousedství jednopatrového staršího domu se stavitel František Jureček rozhodl postavit výpravnější dvoupatrový dům, příklad pozdního historismu, inspirovaného architekturou zaalpské pozdní renesance a baroka. Dům se obrací do ulice průčelím o skladbě 2+1+2 osy. Parter pojednal pásovou rustikou a otevřel jej do ulice osově umístěným vchodem a po stranách výkladci, později vyměněnými za jinak utvářené. Průčelí ve vyšších podlažích člení obdélná okna s balustrami v úrovni parapetů. Okna uvozují sloupky a zdůrazňují frontony s kartušemi. Postranní osy jsou tvořeny širšími výplněmi o čtyřech křídlech. Arkýř v ose je završený volutovým štítem a dlátkovou střechou s kovanou mříží. František Jureček (1868–1925) patřil v Moravské Ostravě k předním stavitelům. Nedokončil studium na reálkách v Opavě a Moravské Ostravě. Poté pracoval jako stavební příručí ve Vídni a po složení stavitelské zkoušky působil v otcově stavební firmě, jejíž vedení převzal v roce 1902. Věnoval se výtvarnému umění. Jeho sbírka čítající na 120 obrazů z pražského uměleckého prostředí 19. století se stala základem kolekce ostravského Domu umění, k jehož vybudování Jureček aktivně přispěl.
 • Year 1896
 • Top 111 ne
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.837611
 • Longitude 18.285051
 • Address Nádražní 1026/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek