Evangelická fara v Moravské Ostravě

 • Description Do vnitřního nároží vestavěná budova z režného cihelného zdiva. Původně jednopatrová, následně v roce 1925 nastavěno druhé patro. Stavba byla vyprojektována a následně postavena jakožto historizující objekt s dominantním uplatněním novogotických forem. Přitom kostel, s jehož výstavbou se počalo v roce 1905, je svodobnější syntézou pozdního historismu, inspirovaného v severské architektuře, a tvůrčího potenciálu secese, takže svým architektonickým pojetím neodpovídá novogotickému řešení fary. Přesto jednota materiálu (tj. režné cihelné zdivo, popř. imitace obkladem) vytváří mezi kostelem a farou vztah, odpovídající obsahovému určení staveb.
 • Year 1900, 1925
 • Top 111 ne
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.839247
 • Longitude 18.286585
 • Address Husovo nám. 1188/4, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek