Vila v ulici Včelařská

 • Description Principy minimalismu, a to jak v materiálové a hmotové skladbě, tak v dispozici, se staly určující pro rodinný dům či vilu vybudovanou na svahu nad starší zástavbou Petřkovic. Stavebníci si přáli dům bez schodů, bez nadměrné světlé výšky, začleněný do krajiny. Na vrcholu hřebenu na velkém pozemku architekt tak umístil dům obdélného půdorysu s plochou střechou, rozčleněný do sekcí, jež jsou odděleny atrii otevřenými do zahrady a současně spojenými s jednotlivými pokoji velkými okny. K jižní straně se pojí vertikála samostatně stojícího komínu krbu, směrem k západu se hlavní obytný prostor otevírá na obytnou dřevěnou terasu. Minimalistické vyznění stavby podporuje i minimalisticky řešený interiér, v němž převažuje pohledový beton a dřevo. To doplňují průhledy velkými okny do okolní krajiny.
 • Year 2005–2008
 • Top 111 ne
 • Epoch 2001–2010
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.877282
 • Longitude 18.266061
 • Address Včelařská 333/13, 725 29 Ostrava-Petřkovice, Česko