Nájemní dům v ulici Chopinova

  • foto: Roman Polášek