Obytné dvojdomy Vzorného sídliště U Bělského lesa v ulici Gončarovova

 • Description Druhý typ pozdně funkcionalistických domů obdélného půdorysu s plochou střechou a se dvěma schodišťovými sekcemi je situován v řadové zástavbě kolmo k okružní ulici. Domy jsou dvoupatrové, střední část v ose vchodu je prolomena vertikální okenní osou, vyplněnou sklobetonem. Hmota je probrána v hlavních průčelích na nárožích, s vloženými obdélnými balkony bytů. Dvorní průčelí jsou prolomena okénky obslužných částí bytů a členěna balkony. Domy jsou umístěny na okraji sídliště, kde se počítalo se zástavbou menšího měřítka, zatímco směrem k ústřednímu náměstí autoři projektovali vícepodlažní zástavbu.
 • Year 1947–1950
 • Top 111 ne
 • Epoch 1941–1950
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.795248
 • Longitude 18.240655
 • Address Gončarovova 1506/4, 700 30 Ostrava-jih-Zábřeh, Česko
 • foto: Roman Polášek