Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

 • Description Jako dominanta severovýchodní strany náměstí je situován kostel s dvojvěžovým průčelím a monumentálním portikem. Sitte kostel umístil mírně asymetricky k ose náměstí. Spojil podélnou dispozici s centrálním oválným oktogonem. Podle slov autora usiloval o syntézu pozdní gotiky s dílem barokních mistrů. Gotické formy spojuje s dobovými motivy – např. hlavice sloupů zdobené císařskou orlicí nebo svazkové pilíře v lodi s reliéfy evangelistů. Kopule nad lodí i odsazený presbytář jsou zaklenuty klenbou s profilovanými žebry. Oltáře navrhoval také autor, v hlavním je osazen obraz Panny Marie od Františka Ženíška.
 • Year 1894–1899
 • Top 111 ano
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Ostrava-Přívoz
 • Latitude 49.851178
 • Longitude 18.272927
 • Address nám. Svatopluka Čecha 507/5, Přívoz, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • Link to catalogue http://pamatkovykatalog.cz?element=13068654&action=element&presenter=ElementsResults
 • Register Id 23371/8-2448
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek