Nájemní dům Olivie Krestové / Knihovna města Ostravy a Komorní scéna Aréna

 • Description Dům stojí na důležité nárožní parcele u mostu přes Ostravici a znají jej všichni milovníci knih, divadla i dobrého čaje. Sídlí v něm totiž ústředí Knihovny města Ostravy, svou stálou scénu zde má Komorní scéna Aréna a provozovnu podnik Dobrá čajovna. Polyfunkční budova s využitím železobetonového skeletu vznikla těsně před vypuknutím Velké hospodářské krize. Projekt zpracovali vídeňští architekti, kteří jej pojali jako moderní velkoměstský palác, odstupňovaný směrem k třídě 28. října. Na jedné straně dali stavbě lapidární výraz rytmicky pojatých hmot, na druhé straně fasády dotvořili tradičními prvky, například v podobně korunní římsy s konzolami. Průčelí domu směrem k řece Ostravici otevřeli velkými okny a opatřili průběžnou vnější galerií, nyní nepřístupnou. Pro spojení ulice s nábřežím byla zřízena i jediná ostravská meziválečná pasáž velkoměstského měřítka, procházející podélně přízemím domu. V pasáži fungovala ve 30. letech minulého století výstavka výrobků ostravských průmyslových podniků. V přízemí a v patře středního traktu se nachází architektonicky nápaditý vstup a vestibul Komorní scény Aréna podle návrhu architektky Marcely Steinbachové, která se úspěšně pokusila proměnit původně tuctový interiér ve fantazijní prostor, odpovídající světu divadla.
 • Year 1928–1929, 2005
 • Top 111 ano
 • Epoch 1921–1930
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.837517
 • Longitude 18.295436
 • Address 28. října 289/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek