Dům obecního blaha

  • Description Jednopatrová stavba obdélného půdorysu s asymetricky rozvrženým hlavním průčelím (2+4+1+1) byla zbudována v novogotickém stylu s využitím dekorativní skladby režného cihelného zdiva. Portál vchodu v hlavním průčelí má lomený, okna obdélná se segmentovými záklenky, štíty stupňovité. Příklad rozšířeného architektonického výrazu na Hlučínsku a Bohumínsku, ovlivněného cihelnou architekturou německého Slezska. Stavbu podpořilo Vítkovické horní a hutní těžířstvo, jemuž patřil v Petřkovicích Důl Anselm. Sídlil zde obecní úřad, lázně, školka, pokračovací škola a lidová knihovna.
  • Year 1906–1907
  • Top 111 ne
  • Epoch 1901–1910
  • Authors
  • Styles
  • Types
  • Protection level není památkově chráněno
  • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
  • Latitude 49.874897
  • Longitude 18.258014
  • Address Hlučínská 136/237, 725 29 Ostrava-Petřkovice, Česko
  • foto: Roman Polášek