Živnostenská banka / Komerční banka

 • Description Další sídlo bankovní instituce, tentokrát Živnostenské banky (nyní Komerční banka), vzniklo naproti původnímu skromnějšímu sídlu této bankovní instituce a v sousedství sídla banky Union. Vznikl tak jakýsi zárodek finanční čtvrti. Palác Živnostenské banky řešil jeho architekt Kamil Hilbert v podobě dvoupatrové stavby obdélného půdorysu s cylindrickým rizalitem hlavní odbavovací haly směrem do Tyršovy ulice, uvozeným dvojicí oválných schodišťových rizalitů. Dům završuje mohutná mansardová střecha krytá měděnými plechovými šablonami. Hlavní průčelí do Nádražní ulice má podobu monumentální kompozice v poměru 5+3+5 os a dominuje mu střední tříosý rizalit, prolomený valeně zaklenutým vstupem s měděným plechem pobitými dveřmi. Rizalit završuje trojúhelníkový štít, po stranách uvozený sochami od Karla Dvořáka. V tympanonu se nachází dedikační nápis. Dispozice objektu je trojtraktová se střední spojovací chodbou a trojramenným schodištěm v předním traktu. Architekt Kamil Hilbert (1869–1933), absolvent studia na vídeňské Akademii u profesora Victora Luntze, se věnoval obnově architektonických památek. V roce 1899 nastoupil do pozice stavitele katedrály sv. Víta v Praze, přičemž stavbu dokončil. Ve své tvorbě kromě historismu později reflektoval nástup secese. Secesní detaily začlenil i do řešení dostavby katedrály. V ostravském případě se inspiroval francouzským klasicismem, respektive revoluční architekturou konce 18. století.
 • Year 1922–1924
 • Top 111 ano
 • Epoch 1921–1930
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.835286
 • Longitude 18.287502
 • Address Nádražní 1698/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek