Kancelářský objekt „Šupináč“

 • Description Ve starém jednopatrovém skladišti byly majitelem vytvořeny netradiční kanceláře, otevírající se do vnějšího prostoru prosklenými stěnami. Průčelí objektu jsou obložena různobarevnými cementotřískovými „šupinami“, určujícími exteriér stavby. Konstrukce hrázděné dřevěné stavby je vyzděná nepálenými, v interiéru omítanými cihlami. Do domu se vstupuje z dřevěné terasy v přízemí. Na západní straně se objekt otevírá do malého atria, sloužícího k odpočinku zaměstnanců. V patře se nachází velkoprostorová kancelář s barem, otevřená na západní straně na terasu. Uvnitř má objekt přiznanou dřevěnou hrázděnou konstrukci a také schodiště do patra je ze dřeva. Šupináč lze považovat za velmi dobrý příklad konverze původně utilitárního a k demolici určeného skladiště.
 • Year 2005–2008
 • Top 111 ano
 • Epoch 2001–2010
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.833144
 • Longitude 18.283817
 • Address Brandlova 1685/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek