Vila v ulici Únorová

 • Description Dům zasazený do svahu je založen na vzájemné koexistenci a prolínání trojice kvádrových nečleněných hmot. Dvě křídla tvoří přízemí, horní kvádr nad vstupní částí je propojuje. U vstupu se nachází garsonka pro hosty, v kratším přízemním křídle pak hala, ve větším křídle pokoje rodiny. Vše je přístupné i ze zahradní terasy. Delší křídlo domu projektant umístil na ocelové sloupy nad údolí. V patře, přístupném vřetenovým schodištěm, se nacházejí ložnice a terasa nad přízemím. Průčelí jsou tvořena kombinací bílých nátěrů fasád a rozměrných horizontálních skleněných ploch oken a dveří. Střídmá architektura s důrazem na expresivní výraz hmot a jejich vzájemného postavení v členitém terénu.
 • Year 2006–2008
 • Top 111 ne
 • Epoch 2001–2010
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.847896
 • Longitude 18.300157
 • Address Únorová 858/6, 712 00 Slezská Ostrava-Muglinov, Česko
 • foto: Monika Horsáková