Kolonie bytových domů tažírny trub

 • Description Podél Bílovecké ulice směřující od železničního nádraží do centra obce byla založena dělnická kolonie pro zaměstnance rourovny. Nejstarší prosté jednopatrové domy z režného cihelného zdiva mají jednoduchý obdélný půdorys se sedlovou střechou a obdélnými okny se segmentovými záklenky. Dva mladší dvoupatrové objekty, blíž ředitelské vile, jsou řešeny na půdorysu ve tvaru U. Nejmladší třípatrový dům na obdélném půdorysu a se symetricky pojatým hlavním průčelím severně od ředitelské vily navrhl a postavil v roce 1912 opavský stavitel Julius Lundwall. Užil oproštěné tvarosloví moderny.
 • Year 1893, 1898, 1912
 • Top 111 ne
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.820284
 • Longitude 18.204917
 • Address Bílovecká 256/18, 721 00 Ostrava-Svinov, Česko
 • Link to catalogue http://pamatkovykatalog.cz?element=13056030&action=element&presenter=ElementsResults
 • Register Id 103000
 • foto: Roman Polášek