Vila v ulici Komerční

 • Description Dvoupodlažní dům s plochou střechou je příčně orientován k ulici. K hlavnímu vchodu vede krytá pergola podél zdi garáže. Samotný dům s dřevěným obkladem fasády se otevírá do vnějšího prostoru pásovými okny a skleněnými vertikálními stěnami. V severním průčelí stěna prosvětluje trojramenné schodiště do patra. V západní části přízemí je umístěná kuchyň, jídelna a obytná hala. Ta je prosklenou stěnou spojená se zahradní terasou, krytou lodžií prvního patra. Hala při jihozápadním nároží je dvoupodlažní, uzpůsobená jako zimní zahrada. Jeden z prvních příkladů akceptování nového modernismu na Ostravsku.
 • Year 1999–2002
 • Top 111 ne
 • Epoch 1991–2000
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.851009
 • Longitude 18.298279
 • Address Komerční 699/25, 712 00 Slezská Ostrava-Muglinov, Česko
 • foto: Roman Polášek