Kostel sv. Jana Nepomuckého

 • Description Místo starého dřevěného kostela sv. Mikuláše vystavěl zednický mistr k roku 1781 kostel zděný, který byl vysvěcen až v červnu 1801. Jednolodní orientovaná stavba má  v hlavním průčelí vestavěnou hranolovou věž. Loď kostela je zaklenuta pruskými plackami na pasech, odsazený závěr valenou klenbou na pasech a konchou. Průčelí je členěno střízlivě pojatým pilastrovým řádem, lizénovými rámci a profilovanou korunní římsou, interiér je modelován svazkovými pilastry, přecházejícími v klenební pasy. Na portálku vchodu do sakristie se nachází datace 1776. Příklad pozdního baroka.
 • Year 1776–1781
 • Top 111 ne
 • Epoch 18. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.762700
 • Longitude 18.237404
 • Address Blanická 154/180, 724 00 Ostrava-Stará Bělá, Česko
 • foto: Roman Polášek