Fara v ulici Hozova

 • Description Jednopatrová budova obdélného půdorysu s historizujícím neobarokním řešením kompozice i fasád představuje pandán k tamnímu farnímu kostelu. Hlavní průčelí s monumentálním štítem, orientovaným do farní zahrady, představuje výrazný odkaz na barokní vzory. Fara patří do celku dotvářeného kromě farního chrámu i sousední školou, nyní sloužící potřebám Fakulty umění Ostravské univerzity.
 • Year 1912
 • Top 111 ne
 • Epoch 1911–1920
 • Authors
 • Styles
 • Protection level kulturní památka
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.832559
 • Longitude 18.256002
 • Address Hozova 484/1, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, Česko
 • foto: Roman Polášek