Nájemní dům Mathiase a Charlotty Schönhofových s kavárnou Union

 • Description Nárožní novobarokní dvoupatrový dům na půdorysu L vytvořil na sklonku 19. století moderní pandán ke staré radnici. Na nároží jej architekt rozšířil o jednoosý arkýř a ten završil barokně modelovanou oplechovanou helmicí, parafrázující helmici věže protilehlé radnice. V domě s rozměrnými okny parteru fungovala kavárna, která ohlašovala nástup velkoryse utvářených prostor, sloužících obchodu i zábavě. Po zabavení domu v něm od počátku 50. let minulého století působilo Divadlo loutek, několik generací Ostravanů tedy dům znalo z dětských představení. Po restituci muselo divadlo dům opustit, takže nedaleko na okraji Černé louky vznikla nová divadelní scéna. V letech 2000–2002 následovala rekonstrukce domu a dostavba sousední proluky, přičemž nová část domu dostala nakonec neinvenční historizující fasádu, a připojila se tak k původní budově. Tím byl popřen princip zástavby původních protáhlých parcel a členění jednotlivých front náměstí úzkými průčelími. Původně symetrické průčelí do náměstí mělo rytmus 1+2+1 se středním dvojosým rizalitem. V patře se nachází průběžný balkon, suprafenestry oken jsou zdobeny barokním dekorem. Na sousední parcele byla provedena přístavba, v jejíž fasádě byly okopírovány novobarokní formy, což popřelo kompozici historického průčelí. Původní stavba byla příkladem novobaroka s náznaky nastupující vegetabilní secese.
 • Year 1898
 • Top 111 ne
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.835168
 • Longitude 18.292609
 • Address Masarykovo nám. 52/33, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek