Tranzitní telefonní ústředna a pošta

 • Description Tranzitní telefonní ústředny představovaly specifický typ staveb, spojený s tehdejšími technickými potřebami telekomunikací. Zároveň se v utváření jejich architektury uplatňoval důraz na technicistní řešení. To se projevilo i v ostravském případě. Členitá a robustní stavba tvoří hmotovou a výškovou dominantu nároží ulice 1. máje a Mariánského náměstí. Vyšší část tvořící samotné nároží navazuje na nižší zadní křídla s poštou. Celek je koncipovaný v robustních formách brutalismu s důrazem na beton, hliníkový a metalově upravený plech nebo obklad imitující režné cihelné zdivo. Původně projekt počítal s celkovou přestavbou náměstí a se začleněním objektu do linie kancelářských solitérů směrem od centra Ostravy. Realizována byla pouze ústředna, přestavba samotného náměstí se neuskutečnila. Utilitární prvky jsou v řešení stavby přiznány a architektonicky uplatněny – např. vysunutý rizalit a ramena požárního schodiště hlavního objektu. Z betonu je proveden i nástup k poště s nápisem i s high-tech schodištěm do patra. V interiéru pošty od dalších autorů je zčásti zachováno původní vybavení.
 • Year 1974–1986
 • Top 111 ne
 • Epoch 1971–1980
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.827780
 • Longitude 18.258851
 • Address Jablonského 196/5, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, Česko
 • foto: Roman Polášek