Obytné a obchodní domy pojišťovny Fénix

 • Description Moderní bydlení v blokově uspořádaném celku sestává ze čtveřice čtyřpatrových nárožních domů, vyplňujících domovní blok mezi ulicemi Českobratrskou, Bráfovou a Herodovou. Domy s plochou střechou mají parter obložený cihelnými tvarovkami. Nad parterem jsou fasády střídmě omítnuty a členěny obdélnými okny. Průčelí zakončuje jednoduchá korunní římsa. Čtvrté patro ustupuje za líc průčelí, po obvodu tohoto podlaží jsou z bytů přístupné terasy. V jednom z domů měl ateliér ostravský sochař Augustin Handzel. Vstup do domů je řešen přes dva protilehlé pilířové vestibuly. V nárožích dvora se nacházejí schodišťové rizality. U jihovýchodního nároží se nachází hodinová věž s cihelným obkladem, v 50. letech osazená kupolí hvězdárny, po léta však již nefunkční. Výraz těchto domů je blízký bytovým domům ve Veleslavínově ulici podle návrhu architekta Karla Kotase. V případě tohoto bloku se jedná o moderní architekturu, zdá se, že inspirovanou vídeňským prostředím.
 • Year 1930
 • Top 111 ne
 • Epoch 1921–1930
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level chráněno v rámci městské památkové zóny
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.839967
 • Longitude 18.289943
 • Address Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek