Kostel sv. Cyrila a Metoděje

 • Description Stavba na půdorysu řeckého kříže v sousedství se samostatně stojící železobetonovou skeletovou zvonicí a pastoračním centrem, spojeným s chrámem chodbou s kaplí, završenou malou kopulí. Chrám je zastřešen ocelovým krovem, opatřeným dřevěným podhledem, což vytváří iluzi, že prostor lodi je zaklenutý. Vstup ze severní strany je opatřen segmentovým portikem a v supraportě je osazen obraz Panny Marie s Ježíškem v rajské zahradě od Jana Knapa. Okna ve štítových zdech s vitrážemi navrhl Jan Jemelka. Architekt Tomáš Černoušek se v 90. letech inspiroval organickou tvorbou maďarského architekta Imre Makovcze.
 • Year 1997–1998
 • Top 111 ne
 • Epoch 1991–2000
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.840493
 • Longitude 18.168224
 • Address Pustkovecká 350/32b, 708 00 Ostrava-Pustkovec, Česko
 • foto: Roman Polášek