Tržnice v Ostravě-Vítkovicích

 • Description Bazilikální přízemní stavba pro prodej zboží dělníkům železáren za zvýhodněné ceny je vystavěna z režného cihelného zdiva, se střední sedlovou a bočními pultovými střechami. Čelní průčelí původně s hlavním vstupem je završeno rovnou atikou, jeho postranní části a boční průčelí jsou rytmizovány lizénovými rámy se zubořezem a slepými osami s kruhovými okénky. V severním průčelí se nachází nový vstup, krytý kovovou markýzou. Uvnitř je střední převýšená loď vymezena litinovými sloupy, nesoucími světlík. Bylo obnoveno prostorové uspořádání včetně světlíku. Novorenesanční architektura, příklad firemního stylu železáren.
 • Year 1889, 1999–2000
 • Top 111 ano
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Ostrava-Vítkovice
 • Latitude 49.812386
 • Longitude 18.268775
 • Address Jeremenkova 1136/18, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Česko
 • foto: Roman Polášek