Rodinný dům v ulici Koroptví

 • Description Střídmý dům obdélného půdorysu o dvou nadzemních podlažích. Severní uzavřené průčelí se obrací do ulice, jižní se otevírá do zahrady. Společenská část domu v přízemí je tvořena obytnou halou, propojenou jídelnou s kuchyní. Prostor je spojen prosklenou stěnou s dřevěnou terasou v zahradě. Klidová zóna v patře je přístupná jednoramenným schodištěm a jsou v ní dva pokoje, ložnice, koupelna a šatna. Dům má jednoduché a přehledné dispoziční uspořádání, odpovídající utváření celku.
 • Year 2006–2008
 • Top 111 ne
 • Epoch 2001–2010
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.756985
 • Longitude 18.241373
 • Address Koroptví 1218/32, 724 00 Ostrava-Stará Bělá, Česko