Nájemní dům Felixe Neumanna

 • Description Nárožní třípatrový dům na půdorysu ve tvaru U se zvalbenou a mansardovou střechou, na nároží zdůrazněný arkýřem, ukončeným oplechovanou helmicí. Průčelí do náměstí je symetricky komponované v poměru 1+1+2+1+1 os s dvojicí trojbokých arkýřů. Nad druhým patrem probíhá průběžná římsa. Třetí patro je zdobeno mezi okny malými vavřínovými věnci a korunováno barokně tvarovaným štítem s volským oknem. Průčelí do ulice je asymetrické s trojbokým středním arkýřem, se slepou osou u nároží a s menším štítem. Dům má dvoutraktovou dispozici, do dvora se obrací rizalit dvojramenného schodiště. Dům je příkladem klasicizující pozdní secese.
 • Year 1908–1909
 • Top 111 ne
 • Epoch 1901–1910
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Ostrava-Přívoz
 • Latitude 49.850203
 • Longitude 18.272374
 • Address nám. Svatopluka Čecha 732/1, Přívoz, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • Link to catalogue http://pamatkovykatalog.cz?element=13066808&action=element&presenter=ElementsResults
 • Register Id 17224/8-3029
 • foto: Roman Polášek