Obchodní dům Textilia / Ostravica

 • Description Jeden z nejpřednějších obchodních domů v Moravské Ostravě meziválečné doby nesl jméno Textilia. Po 2. světové válce byl známý i jako Módní dům Ostravica. Na sklonku 20. let minulého století se rozhodl majitel postavit novostavbu s ocelovým skeletem na lichoběžníkovém půdoryse, umístěnou mezi starší objekty. Do ulice se bývalý obchodní dům obrací devítiosým zalomeným průčelím, v parteru s obdélnými výkladci a v patrech původně s horizontálně dělenými okny s větračkou. Fasády navrhla M. Frommerová obložit kamennými deskami, které byly nejspíše po 2. světové válce nahrazeny keramikou. Na nároží v prvním až třetím patře se v hlavním průčelí nacházejí balkony s obchodní značkou T (Textilia) ve výplni kovového zábradlí. V interiéru se vyznačovala novostavba volným půdorysem, prostorově zdůrazněným od přízemí až po střechu otevřeným dynamickým oválným světlíkem s reprezentativním dvojramenným schodištěm pro návštěvníky. Pro personál sloužilo jednoduché dvojramenné schodiště v zadním traktu. Horní podlaží obchodního domu, rozložené po stranách jehlancovité střechy světlíku, sloužilo administrativě. Dům je vynikajícím příkladem art déco, byť v současnosti záměrně značně zdevastovaným. V roce 1934 byla novostavba propojena v rámci zvětšování prodejní plochy se sousedním nárožním domem čp. 284 a následně i s dalšími objekty. V současnosti je dům bez využití a chátrá.
 • Year 1928–1929
 • Top 111 ano
 • Epoch 1921–1930
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.833317
 • Longitude 18.289321
 • Address 28. října 243/56, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek