Nájemní dům Hanse Ulricha

 • Description Stavebník tohoto domu byl známým stavitelem, původně pracujícím pro Vítkovické železárny a později po osamostatnění působícím v Moravské Ostravě. V roce 1920 byl zároveň krátce starostou Moravské Ostravy. Spolu s Aloisem Mihatschem navrhli a vystavěli celou řadu domů v Moravské Ostravě a okolí. Někdy však stavěli i pro sebe a potom je prodávali nebo pronajímali. Tento dvoupatrový secesní nájemní dům s obchodním parterem a s bohatě zdobeným průčelím je příkladem takovéto investice. Nově upravený parter si uchoval symetrické rozvržení, průčelí prvního a druhého patra rozvíjejí postranní trojboké arkýře, završené polygonálními helmicemi. Ulrich uplatnil ve výzdobě uličního průčelí celou řadu secesních motivů – keramické obklady, ve vlysu s obrazem květinových věnců, štukové vavřínové věnce, vejcovec, kazetovanou korunní římsu, kovové konzoly, postranní kovové koše ad. Dům má trojtraktovou dispozici s dvojramenným schodištěm do dvora. Představuje jeden z velmi pěkných příkladů vegetabilní secese v centru města.
 • Year 1904
 • Top 111 ne
 • Epoch 1901–1910
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.836715
 • Longitude 18.286113
 • Address Nádražní 1266/26, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek