Kostel Nanebevzetí Panny Marie

 • Description Dřevěný kostel je zde doložen k roku 1553. Z důvodu nevyhovujícího stavu byl stržen a na jeho místě byl postaven v roce 1738 zděný barokní kostel. Jednolodní stavba na půdorysu T se sakristií a kaplí po stranách jen mírně vystupujícího presbytáře má v hlavním průčelí vestavěnou hranolovou věž s oplechovanou jehlancovou helmicí. Hlavní vstup je uvozen portálem s půlkruhovým tympanonem. Fasáda je novodobá z břízolitu, z původního členění se zachovaly pouze lizénové rámce. Loď je plochostropá, zděná kruchta s třemi osami arkád, pětiboký presbytář je zaklenut pasy s výsečemi. Kostel obklopuje dosud užívaný hřbitov.
 • Year 1738
 • Top 111 ne
 • Epoch 18. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.834140
 • Longitude 18.192911
 • Address V Mešníku 5100/6, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česko
 • foto: Roman Polášek