Kostel Krista Krále

 • Description Regulací Porubky z let 1922-1923 bylo vytvořeno stavební místo. Projektu předcházelo několik návrhů, mimo jiné i od Karla Kotase. Architekt Brzotický dal stavbě podobu tradicionalistického halového kostela obdélného půdorysu s odsazeným presbytářem a s boční zvonicí. Asymetrické hlavní průčelí stmeluje trojosá valeně zaklenutá arkáda, v parapetu zdobená obloučkovými motivy jako narážka na styl mladé republiky, s terasou v patře. Loď kostela je zaklenuta segmentovou železobetonovou klenbou na pasech, presbytář konchou. Prostou vnitřní výzdobu doplňují figurální vitráže, odpovídající zasvěcení kostela.
 • Year 1927–1929
 • Top 111 ano
 • Epoch 1921–1930
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.815683
 • Longitude 18.196374
 • Address Bílovecká 548/50, 721 00 Ostrava-Svinov, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek