Hlavní nádra?í a po?ta

 • Popis Blok výpravny ?elezni?ního nádra?í s po?tou je vestav?n na trojúhelníkovou parcelu mezi tra? Bohumím ? P?erov a Ostrava ? Frýdlant nad Ostravicí. Budova má zkosený tvar a do okolí se otvírá pergolou, uprost?ed s kruhovým sv?tlíkem, v jeho? st?edu se nachází ka?na s bronzovou plastikou Sylvy Lacinové. Hala výpravny je trojpodla?ní, kónického tvaru s odbavením v p?ízemí, se slu?bami v pat?e a s nástupem k peron?m v pat?e druhém. Rytmizována je sdru?enými nosnými pilí?i a opat?ena dekorativním podhledem. V hlavním proskleném pr??elí byly umíst?ny monochromní vitrá?e Old?icha Va?ici. Sousedící deskový vertikální objekt hlavní po?ty má zajímavý schodi??ový prostor. P?íklad doznívání bruselského stylu v ?ase normalizace.
 • Rok 1966?1974
 • Top 111 ano
 • Období 1961?1970
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.850708
 • zem?pisná délka 18.266479
 • Adresa Nádra?ní 196/213, P?ívoz, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek