Státní ústav dopravního projektování Praha, středisko 03 Brno