Katedrála Božského Spasitele

 • Description Trojlodní novorenesanční bazilika podle vzoru římského chrámu Santa Maria Maggiore s dvouvěžovým průčelím tvoří dominantu jednoho z „kamenných“ náměstí centra Ostravy. V utváření kostela se odrážel výrazný nárůst počtu zdejších farníků v souvislostech tehdy probíhající industrializace a urbanizace města a jeho bezprostředního okolí. Pětiosé hlavní průčelí kostela s trojosým rizalitem se obracelo do tehdy ještě nezformovaného prostoru, kde o pár let později vyrostl český Národní dům, dnešní Divadlo Jiřího Myrona. Hlavní chrámové průčelí člení v přízemí sloupy a pilastry s ionskými a v patře s korintskými hlavicemi. Průčelí završuje štít se sochařskou výzdobou od vídeňského sochaře Richarda Kauffunga a po stranách dvojice hranolových věží, završených oplechovanými jehlancovými střechami. Interiér chrámu je členěn do tří lodí. Bazilikální kompozice vedla k uplatnění dvou postranních nižších lodí a střední lodi převýšené. Jednotlivé lodě, završené dřevěnými kazetovými stropy, oddělují zděné pilíře s kamennými polosloupy a pilastry s ionskými hlavicemi. Presbytář je zakončen půlkruhově a završen konchou. Nad vítězným obloukem se nachází malba od ostravského malíře Josefa Stalmacha. Baldachýnový oltář od Maxe von Ferstela byl v roce 1954 nahrazen novým oltářem podle návrhu architekta Jaroslava Čermáka. Kostel byl v uplynulých letech památkově obnoven. Gustav Merretta (1832–1888) studoval na technice v Brně, pracoval pro šlechtický rod Lobkoviců a od roku 1858 působil ve službách olomouckého arcibiskupství. Projektoval v intencích novogotiky a novorenesance. Jako reprezentant přísného historismu studoval památky a snažil se je uvést do ideální podoby. Navrhl obnovu a dostavbu olomouckého kostela sv. Václava. Navrhl kostel Nanebevzetí Panny Marie v Liptani, kostel sv. Ondřeje ve Slezských Pavlovicích, kostel sv. Kateřiny ve Slezských Rudolticích, kostel sv. Floriana v Bochoři a kostel sv. Petra a Pavla v Ratajích. K jeho největším projektům patřila novostavba moravskoostravského kostela Božského Spasitele.
 • Year 1883–1889
 • Top 111 ano
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.836021
 • Longitude 18.288800
 • Address nám. Msgr. Šrámka 1683/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek