Minikrajina Kurta Gebauera

 • Popis Architekty ostravského Stavoprojektu navr?ené sídli?t? Fifejdy II je tvo?eno deskovými a bodovými bytovými domy v organicky utvá?eném sídli?tním okrsku, jde zkrátka o dobov? p?ízna?ný typ panelového sídli?t?. Centrum jednoho z okrsk? si vybral socha? Kurt Gebauer k vytvo?ení fantazijní krajiny, ur?ené ke h?e d?tí i dosp?lých. Vyu?il k tomu navá?ek hlíny z výkop? základ? okolních dom?. Celek pojal jako land art s rozli?nými zákoutími a p?ekvapujícími motivy, jako jsou d?ev?né m?stky, totemy, k?ly, aréna z pra?c?, betonové sochy, hlin?né valy a zatravn?né kopce, v?trník, tunel, v??, lavi?ky ad. Okolní panelové domy vytvá?ejí minikrajin? jakési surrealistické hradby a posilují dojem fantaskního m??ítka celého areálu.
 • Rok 1978?1986
 • Top 111 ne
 • Období 1971?1980
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.841461
 • zem?pisná délka 18.264022
 • Adresa Lechowiczova 2835/31, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek