Trojice nájemních domů Heinricha Wazelle, Rudolfa Willimka ad.

 • Description Původní návrh na zastavění severovýchodní fronty náměstí počítal s tím, že fronta bude tvořena jedním novobarokně pojatým domem se secesním dekorem. Nakonec projektanti domy rozlišili pomocí různé kompozice jednotlivých domovních průčelí, přičemž celek náleží mezi realizace na pomezí vegetabilní a geometrické secese. Domy jednotného pojetí vyplňují přitom celý blok, dostavěný v části orientované do ulice Na Hradbách až po 1. světové válce. Dvojtraktové rozvržení domů doplňují dvojramenná schodiště vysunutá směrem do dvora. V meziválečné době byly fasády domů čp. 121 a 120, orientované do náměstí, zjednodušeny odstraněním secesního dekoru. Proto se uskutečnila v 90. letech minulého století rehabilitace původního pojetí formou volné parafráze secesní výzdoby zaniklých fasád. Parter domu čp. 122 na nároží náměstí a ulice Antonína Macka byl upraven v letech 1999–2000 brněnskou architektonickou kanceláří RAW s užitím minimalistických prosklených výkladců pro potřeby cestovní kanceláře Fischer. Ve své době se jednalo o první uplatnění minimalismu v Ostravě vůbec, navíc aplikované při řešení parteru v památkové zóně centra města. Nyní zde funguje provozovna rychlého občerstvení.
 • Year 1911–1912
 • Top 111 ne
 • Epoch 1911–1920
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level chráněno v rámci městské památkové zóny
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.836938
 • Longitude 18.291356
 • Address Na Hradbách 120/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek