Rodinný d?m v ulici Hýbnerova

 • Popis Rodinný d?m o jednom podzemním a dvou nadzemních podla?ích obdélného p?dorysu s plochou st?echou. Kubický objem je otev?en do vn?j?ího prostoru obdélnými otvory. Ke hmot? pod markýzou na jihozápadním náro?í se pojí prosklená zimní zahrada, mírn? roz?i?ující p?dorysnou koncepci objektu. Z hmoty vystupují i markýza nad vstupem a balkon. Fasády jsou oblo?eny cihelnými pásky, imitujícími re?né zdivo, typické pro Ostravu. V p?ízemí se nachází spole?ná ?ást domu se zádve?ím, halou, obývacím pokojem, kuchyní a ateliérem, sousedícím se zimní zahradou. V pat?e jsou dv? lo?nice a koupelna. D?m je p?íkladem neofunkcionalismu.
 • Rok 2001?2004
 • Top 111 ne
 • Období 2001?2010
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe?? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.841475
 • zem?pisná délka 18.302260
 • Adresa Hýbnerova 1988/2, 710 00 Slezská Ostrava, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek