Vila v ulici Únorová

 • Popis D?m zasazený do svahu je zalo?en na vzájemné koexistenci a prolínání trojice kvádrových ne?len?ných hmot. Dv? k?ídla tvo?í p?ízemí, horní kvádr nad vstupní ?ástí je propojuje. U vstupu se nachází garsonka pro hosty, v krat?ím p?ízemním k?ídle pak hala, ve v?t?ím k?ídle pokoje rodiny. V?e je p?ístupné i ze zahradní terasy. Del?í k?ídlo domu projektant umístil na ocelové sloupy nad údolí. V pat?e, p?ístupném v?etenovým schodi?t?m, se nacházejí lo?nice a terasa nad p?ízemím. Pr??elí jsou tvo?ena kombinací bílých nát?r? fasád a rozm?rných horizontálních sklen?ných ploch oken a dve?í. St?ídmá architektura s d?razem na expresivní výraz hmot a jejich vzájemného postavení v ?lenitém terénu.
 • Rok 2006?2008
 • Top 111 ne
 • Období 2001?2010
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.847896
 • zem?pisná délka 18.300157
 • Adresa Únorová 858/6, 712 00 Slezská Ostrava-Muglinov, ?esko
 • foto: Monika Horsáková