Ústav národního zdraví a budova po?ty na nám. SNP

 • Popis Dvojice jednopatrových budov, uvozujících podélné strany nám?stí. Jako první byla dokon?ena poliklinika na p?dorysu ve tvaru T s rozvinutým aparátem klasicistn? a empírem inspirovaných prvk? a detail?. Do bo?ní ulice se obrací bo?ní vstup se sochami d?tí. Hlavní pr??elí tvo?í rizalit s trojúhelníkovým ?títem a s nástavcem v podob? vegetabilního motivu. Uprost?ed dispozice se nachází hala, spojená jednoramenným schodi?t?m s patrem. Protilehlá budova po?ty je jednok?ídlá, ve výrazu notn? opro?t?ná, proto?e byla dokon?ena a? v dob? upou?t?ní od stalinské zdobnosti v d?sledku kritiky socialistického realismu po roce 1955.
 • Rok 1952?1955, 1957
 • Top 111 ne
 • Období 1951?1960
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.791934
 • zem?pisná délka 18.238900
 • Adresa nám. Slov. nár. povstání 1886/4, 700 30 Ostrava-jih-Záb?eh, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek