Hus?v sbor Církve ?eskoslovenské husitské v Ostrav?-Záb?ehu

 • Popis Jednolodní funkcionalistická stavba obdélného p?dorysu s plochou st?echou a asymetricky umíst?nou hranolovou zvonicí. K budov? vede jednoramenné schodi?t?. Hlavní pr??elí je ?len?no rizalitem z re?ného cihelného zdiva. Ten je v p?ízemí prolomen obdélným vchodem, krytým markýzou. V pat?e se nachází trojice obdélných oken. Bo?ní pr??elí jsou prolomena u??ími obdélnými okny. Na plochostropou lo? navazuje m?lký presbytá?. Sbor p?edstavuje první v?t?í realizaci Josefa Kittricha a Josefa Hrubého po studiích. Spolupracovali po celá 30. léta, jejich nejznám?j?ím dílem je obchodní d?m Bílá labu? v Praze, otev?ený v roce 1939.
 • Rok 1932?1933
 • Top 111 ano
 • Období 1931?1940
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.806580
 • zem?pisná délka 18.238316
 • Adresa Horymírova 2975/4, 700 30 Ostrava-jih-Záb?eh, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek