Obytné dvojdomy Vzorného sídli?t? U B?lského lesa v ulici Strelkovova

 • Popis Anna Friedlová byla jedinou architektkou v týmu autor? vzorného sídli?t? a jednou z mála ?en ? architektek té doby. V u??í sout??i vyhrála s typem obytného domu obdélného p?dorysu, o dvou schodi??ových sekcích a ?ty?ech nadzemních podla?ích, p?evá?n? s dvojpokojovými byty. V horním podla?í se po?ítalo s garsonierami, k jihu otev?enými na terasy. S ohledem na pot?ebu byt? byly garsoniery nahrazeny byty shodnými s byty v ni??ích podla?ích. Uli?ní pr??elí t?chto pozdn? funkcionalistických dom? jsou prolomena dvojk?ídlými okny, dvorní pr??elí zvýraz?ují náro?ní balkony se zimními zahradami.
 • Rok 1947?1950
 • Top 111 ano
 • Období 1941?1950
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.792720
 • zem?pisná délka 18.243358
 • Adresa Strelkovova 1521/3, 700 30 Ostrava-jih-Záb?eh, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek