Stadion Vítkovických ?elezáren / M?stský stadion Ostrava

 • Popis Podle vít?zného sout??ního návrhu byl v první etap? výstavby sportovního areálu vybudován stadion s tribunami o celkové kapacit? 24000 divák?, z ?eho? tém?? 6000 míst k sezení a ke stání se nacházelo na kryté tribun? z ocelového skeletu a s betonovými základy. Zven?í dvoupatrová tribuna pojala t?locvi?nu, toalety, restauraci, noclehárnu, klubovny. Hrací plocha se skládala z centrálního fotbalového h?i?t?, z oválné atletické dráhy a prostor? pro lehkou atletiku. Sou?ástí areálu byla i tenisová h?i?t? a pozd?j?í koupali?t? (zbo?eno). P?íklad funkcionalistického sportovního areálu v p?ímém sousedství ?elezáren.
 • Rok 1937?1939
 • Top 111 ano
 • Období 1931?1940
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.804216
 • zem?pisná délka 18.254988
 • Adresa Závodní 2891/86, 703 00 Ostrava-Vítkovice, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek