?elezni?ní nádra?í Ostrava-Vítkovice

 • Popis Nádra?ní budova vznikla p?i výstavb? tzv. Polanecké spojky trat? Bohumín ? P?erov s tratí na Beskydy a do ?eského T??ína. Základ tvo?í ?elezobetonová konstrukce s ocelovou konstrukcí haly. Hlavní pr??elí je d?leno na parter s pr?b??nou markýzou a horní okno s pilovitými op?rami. Hala je ?len?na na p?ízemí a kónickou galerii v pat?e a zdobená sklen?nou v??í s hodinami od Vladimíra Kopeckého a abstraktními reliéfy vypalovanými do drátoskla Benjamina Hejlka a Franti?ka Buranta. Byly uplatn?ny záv?sové fasády, mozaikové obklady, vlnitý plech, um?lé hmoty. Nejvýrazn?j?í p?íklad bruselského stylu v celostátním m??ítku.
 • Rok 1963?1967
 • Top 111 ano
 • Období 1961?1970
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.801259
 • zem?pisná délka 18.262155
 • Adresa U Nádra?í 27, 703 00 Ostrava-Vítkovice, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek