Elektrárna T?ebovice

 • Popis Elektrárna tvo?í dominantu p?i soutoku Odry s ?ekou Opavou na hranicích T?ebovic a Svinova, z?etelnou z dálnice D1 i z Opavské t?ídy. Na projektu se podílely Vítkovické ?elezárny a ?kodovy závody. Hlavní hala obdélného p?dorysu z ocelové, re?ným zdivem vypln?né konstrukce, je rytmizována vertikálními obdélnými okny, zd?raz?ujícími její monumentalitu. Celek je rytmicky zavr?en trojicí cihlových komín?, dvojice z nich je symetricky komponovaná k uvedené hale, t?etí komín souvisí s p?ístavbou z let 1950-1955. V sousedství se nachází trojice ?elezobetonových chladících v??í. Nyní slou?í jako teplárna.
 • Rok 1931?1933
 • Top 111 ne
 • Období 1931?1940
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.831622
 • zem?pisná délka 18.210743
 • Adresa Elektrárenská 5562/17, 722 00 Ostrava-T?ebovice, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek