Sbor Církve ?eskoslovenské husitské

 • Popis Dvoupatrový náro?ní sborový d?m je zd?razn?n trojúhelníkovým ?títem s reliéfními postavami církve. Nyní bylo rekonstruováno na sídlo firmy. Samotný sbor je p?ipojen k domu v bo?ní uli?ce. Jednolodní stavba s odsazeným p?tibokým presbytá?em, k domu se pojí schodi??ovým rizalitem s portálem zavr?eným trojúhelníkovým ?títem. Pr??elí lodi je prolomeno obdélnými okny a rytmizováno kubizovanými sloupy. K presbytá?i se z ulice pojí hranolová zvonice. V plochostropé lodi jsou umíst?ny sochy J. Husa, J. A. Komenského a T. G. Masaryka od Augustina Handzla. Místní ohlas kubistické tvorby Josefa Go?ára (Anglo-?s. banka).
 • Rok 1923?1924
 • Top 111 ano
 • Období 1921?1930
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe?? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.839656
 • zem?pisná délka 18.298934
 • Adresa Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek