Krematorium

 • Popis Krematorium je umíst?no na temeni kopce v podob? dvou k?ídel s plochými st?echami. P?í?né p?evý?ené k?ídlo v podob? zkoseného kvádru obsahuje smute?ní sí? a je sitouváno v ose nástupního schodi?t?. Hlavní pr??elí je zcela prosklené, bo?ní oblo?ené plechovými ?ablonami. Podélné k?ídlo se rozkládá v ose temene kopce. Obsahuje spojovací chodby, nástupní prostory a bo?ní malou sí?, v zadním traktu pak provoz krematoria. Pr??elí je rytmizováno zkosenými a prosklenými otvory. V pozd?j?í dob? bylo rekonstruováno a provedena p?ístavba z ji?ní strany.
 • Rok 1960?1969
 • Top 111 ano
 • Období 1961?1970
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.833213
 • zem?pisná délka 18.312731
 • Adresa T??ínská 710/107, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek