Vila ?editele Kamenouhelných závod? J. Wilczka

 • Popis Vila byla situována naproti budov? ?editelství poblí? Dolu Trojice. Stavba ?lenitého p?dorysu se st?ední jednopatrovou ?ástí se do ulice obrací symetrickým východním pr??elím o skladb? 2+3+2 (+1) s postranními rizality a se st?edem zvýrazn?ným mansardovou st?echou. Bo?ní severní pr??elí s hlavním vstupem je dynamizováno polygonální v??í se zvonovou helmicí. Dispozice je trojtraktová s dvoupodla?ní schodi??ovou halou, táflovanou tmavým d?evem a zdobenou historizujícím (novobarokním) detailem. P?íklad pozdního historismu, kombinujícího novorenesan?ní a novobarokní motivy a prvky.
 • Rok kolem 1913
 • Top 111 ne
 • Období 1911?1920
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.836009
 • zem?pisná délka 18.300693
 • Adresa T??ínská 120/54, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek