?adové domy v ulici Kelti?kova

 • Popis Zástavba t?inácti ?adových dvoupodla?ních dom? zapl?uje parcely podél ulice v a? do 90. let pom?rn? zanedbané ?ásti Slezské Ostravy. Domy jsou vestav?ny do svahu, pr??elí tvo?ena kamennou podezdívkou, prosklenou vertikální osou spojenou s vchodem a osou horizontální v pat?e. Vrata gará?e v p?ízemí a d?ev?ný obklad v pat?e dopl?ují celou kompozici. V p?ízemí se krom? gará?e nachází spole?enská ?ást domu s halou, jídelnou a kuchyní plus toaleta a komora, v pat?e jsou pak t?i pokoje, toaleta, koupelna. Z haly je p?ístup na malou zahrádku. P?íklad sou?asného bydlení neomoderní inspirace.
 • Rok 2004?2007
 • Top 111 ne
 • Období 2001?2010
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.838867
 • zem?pisná délka 18.299653
 • Adresa Kelti?kova 2009/23B, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek